Servicii de consultanta

Consultanta în vederea implementarii proiectului

Consultanta în accesarea fondurilor nerambursabile unionale și guvernamentale.

Consultanta în vederea implementarii proiectului

  • asistenta de specialitate pe toata perioada implementarii proiectului;
  • consultanta pe perioada de implementare prin comunicarea cu institutiile abilitate,întocmirea și depunerea dosarelor de decontare,elaborarea documentatiei si derularea procedurior de achizitie/dosarelo de achizitii pentru beneficiarii privati,elaborarea rapoartelor de progres,rapoartelor finale.Participarea la verificarile efectuate de institutiile abilitate
  • administrarea contractului de finantare, privind respectarea alocarilor bugetare și a duratei de implementare a proiectului
  • asistenta la procedurile de licitatii pentru toate cele trei tipuri de achizitii (servicii, bunuri, lucrari);
  • asistenta în fata institutiilor financiare pentru obtinerea de credite necesare implementarii proiectului;
  • Intocmirea dosarelor de plata/consiliere privind întocmirea dosarelor de plata conform graficului de eșalonare a cererilor de plata, aferenta tranșelor de plata, în vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.

 

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.