Servicii de consultanta

Consultanta în vederea întocmirii proiectului:
Consultanta în accesarea fondurilor nerambursabile unionale și guvernamentale.

Consultanta in vederea întocmirii proiectului

  • cautarea şi identificarea în timpul cel mai scurt posibil a celor mai avantajoase linii de finantare aferente activitaţii societaţii Dumneavoastra
  • verificarea şi analizarea eligibilitaţii solicitantului, pe liniile de finantare propuse
  • deplasari la sediile societati dumneavoastra în functie de necesitatiile și cerintele proiectului
  • elaborarea/întocmirea documentatiei aferente proiectului conform cerintelor procedurale ale finantatorului, a memoriului justificativ,studiului de fezabilitate,planului de afaceri
  • asistenţa la depunerea Proiectului la Oficile Judeţene al Agenţiilor De Management în vederea depunerii tuturor documentelor mentionate în Ghidul solicitantului;
  • redactarea raspunsurilor la solicitarile de informaţii suplimentare formulate de Oficile judetene/Centrele Regionale de Plaţi pentru Finantarea Investitiilor

Servicii optionale

      Acordarea de cofinantare pentru investitiile agricole si non-agricole cu ajutorul Societatii de Finanţare Rurala FAER IFN SA

       Organizarea de cursuri de calificare autorizate de CNFPA pentru cei din domeniul agriculturii si zootehniei cu ajutorul Fundatiei Faer

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.