PNDR 4.1- Investiții în exploatații agricole

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 4.1- Investiții în exploatații agricole

t

Scopul

SCOPUL investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este sprijinirea investitiilor pentru creșterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricola actuala, precum și investitiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunatatirea calitatii activelor fixe.

Obiectivele

Obiective

 • Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin creșterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole și a calitati produselor obtinute;
 • Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatatii comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
 • Creșterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directa a acestora în vederea crearii și promovarii lanturilor alimentare integrate

BENEFICIARI

 • Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperativele (cooperativele agricole și societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite în baza legislatiei nationale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

BENEFICIARII

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

1.Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de pâna la 500.000 SO(valoare productie standard) și ferme zootehnice cu dimensiune economica de pâna la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depași:

 1. pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 2. pentru proiectele care prevad constructii-montaj:
  • maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal,      respectiv 200.000    euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
  • maximum 500.000 euro pentru legume în spatii protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 europentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 3. pentru proiectele care prevad crearea delanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 

2.Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de peste 500.000 SO și ferme zootehnice cu dimensiune economica de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depași:

 1. pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro;
 2. pentru proiectele care prevad constructii- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spatii protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 3. pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

3.Pentru cooperative și grupuri de producatori sprijinul va fi 50% fara a depași maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.