PNDR 4.1a- Investitii în exploatatii pomicole

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 4.1a- Investitii în exploatatii pomicole

t

Scop

     SCOPUL investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este creșterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unitaţilor de procesare, înfiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente și creșterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Obiectivele

 

Obiective

 • Creșterea competitivitatii, diversificarea productiei, creșterea calitatii produselor obtinute și îmbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
 • Creșterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivel ferma și a comercializarii directe a produselor obtinute;
 • Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii și utilizarii energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

 

BENEFICIARI

 • fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producatori și cooperative (societatilor cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislatiei nationale în vigoare (prezentata în sectiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activeaza în sectorul pomicol, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

BENEFICIARII

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

Ferme mici, medii și obtinere de material de înmultire și material de plantare fructifer

 • Ferme mici : intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 – 100.000 euro pentru achizitii simple;

– 300.000 euro în cazul investitiilor în activitatea de productie (utilaje, înfiintare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

 • Ferme medii : intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

– 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro în cazul investitiilor în activitatea de productie (utilaje, înfiintare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

 • Ferme mari : intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

– 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

-750.000 euro în cazul investitiilor în activitatea de productie (utilaje, înfiintare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).  

 • Forme asociative : intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

– 350.000  euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro pentru obtinere material de înmultire și material de plantare fructifer

-750.000 euro în cazul investitiilor în activitatea de productie (utilaje, înfiintare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

 

 • Obtinere material de înmultire și material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

– 600.000 euro în cazul investitiilor în activitatea de productie (utilaje, înfiintare).

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.