PNDR 4.2-Schemele de ajutor de stat GEBER și de minimis

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 4.2-Schemele de ajutor de stat GEBER și de minimis

t

Scop

SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER vizeaza îmbunataţirea nivelului general de performanţa al întreprinderilor, prin creşterea competitivitaţii întreprinderilor care realizeza investiţii în domeniile de intervenţie precum investitiile în produsele de panificatie,morarit,prajiturilor si alte produse de patiserie, precum și investitii în procesarea de produse lactate precum înghetata sau investiti în procesarea bauturilor alcoolice precum berea.

SCOPUL acordarii sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta însa concurenţa pe piaţa interna şi comerţul intracomunitar într-o masura contrara interesului comun

Obiectivele

 

Obiective

  • Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioara;
  • Creşterea calitaţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţa alimentara;
  • Creșterea numarului de locuri de munca

BENEFICIARI

  • Intreprinderile definite conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Cooperativele, grupurile de producatori constituite în baza legislatiei nationale în vigoare

BENEFICIARII

 

SPRIJIN NERAMBURSABIL

Valoarea maxima a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2-GEBER nu poate depaşi  plafonul maxim/ proiect și poate reprezenta maxim 50% din valoarea nerambursabila dupa cum urmeaza:

  • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.