PNDR 4.2 -Sprijin pentru investitii în prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 4.2 -Sprijin pentru investitii în prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole

t

Scop

SCOPUL investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este sprijinirea întreprinderilor care realizeaza investitii corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescarești.

Obiectivele

 

Obiective

  • Infiintarea și/ sau modernizarea unitatilor de procesare și comercializare;
  • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
  • Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie și a emisiilor GES;
  • Promovarea investitiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
  • Creşterea numarului de locuri de munca.

BENEFICIARI

  • Intreprinderile definite conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Cooperativele, grupurile de producatori constituite în baza legislatiei nationale în vigoare

BENEFICIARII

 

SPRIJIN NERAMBURSABIL

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producatori/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depași:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producatori) în cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.