PNDR 4.2a – Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 4.2a – Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

t

Scop

SCOPUL investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este acorda pentru investitii corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe

Obiectivele

 

Obiective

 • modernizarea și crearea de unitati de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
  creșterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunatatirea controlului intern al calitatii;
 • creșterea numarului de locuri de munca;
 • scaderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARI

 • Intreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislatiei nationale în vigoare;
 • Cooperativele și grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescarești.

BENEFICIARII

 

SPRIJIN NERAMBURSABIL

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

 

 • Intreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:
           -600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
         -900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare,  depozitare, conditionare,  procesare și comercializare);
 • Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:
          -800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
         -1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare,  depozitare, conditionare, procesare și comercializare).
 • Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:
        – 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
         – 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.