PNDR 4.2a-Schemele de ajutor de stat GEBER și de minimis

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 4.2a-Schemele de ajutor de stat GEBER și de minimis

t

Scop

         SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER  vizeaza îmbunataţirea nivelului general de performanţa al întreprinderilor, prin creşterea competitivitaţii întreprinderilor care realizeza investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei noi activitaţi economice în active corporale  şi/sau necorporale, pentru procesarea  și marketingul produselor din sectorul pomicol, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economica .

      SCOPUL acordarii sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta însa concurenţa pe piaţa interna şi comerţul intracomunitar într-o masura contrara interesului comun.

Obiectivele

 

Obiective

  • Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse  neagricole sau de o calitate superioara și deschiderea de noi piete interne, în special în contextul unor lanturi alimentare integrate;
  • Creşterea calitaţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţa alimentara;
  • Crearea de noi locuri de munca.

BENEFICIARI

  • Intreprinderile definite conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Cooperativele, grupurile de producatori constituite în baza legislatiei nationale în vigoare.

BENEFICIARII

 

SPRIJIN NERAMBURSABIL

Valoarea maxima a ajutorului acordat în cadrul schemei GBER  nu poate depaşi  plafonul maxim/ proiect dupa cum urmeaza și poate reprezenta maxim 50% din valoarea nerambursabila dupa cum urmeaza:

 

  • Intreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

              – 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

 – 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*.

 

 

  • Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

– 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

              – 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat*.

 

 

  • Intreprinderi mari (inclusiv forme asociative):

– 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

– 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*.

 

 

  • Producerea de bauturi alcoolice:

Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producatori și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

 – 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

– 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori și cooperative)

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.