PNDR 6.1- – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 6.1- – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

t

Scopul

SCOPUL investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creeaza sau dezvolta activitati non-agricole în zonele rurale.

Obiectivele

Obiectivele

  • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numarului de activitati non-agricole desfașurate în zonele rurale;
  • Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente; crearea de locuri de munca, creșterea veniturilor populatiei rurale și diminuarea disparitatilor dintre rural și urban

BENEFICIARII:

  • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spatiul rural;
  • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înfiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii
  • Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care își diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

BENEFICIARII

SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

 va fi de maxim 90% din costul total al proiectului:

  • nu va depași 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
  • va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.