PNDR 6.2-Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Fonduri Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR 2014-2020)

PNDR 6.2-Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

t

Scopul

SCOPUL investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin înfiintarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca și reducerii saraciei în spatiul rural.

Obiectivele

 

Obiectivele

  • Crearea de noi activitati neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni saumembrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzatori din mediul rural;
  • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numarului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de munca în spatiul rural;
  • Incurajarea mentinerii și dezvoltarii activitatilor traditionale;

BENEFICIARII:

  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care își diversifica activitatea prin înfiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
  • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spatiul rural, care își propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii sprijinului
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiintate în anul depunerii Cererii de finantaresau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfașurat activitati pâna în momentul depunerii proiectului(start-ups)

BENEFICIARII

 

SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

 

  • va fi acordat sub forma de prima în doua tranșe astfel:

              – 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depași 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare.

 

  • va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-                veterinare șide agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activitati

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.