POR 2.2- Axa prioritara 2 -Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Fonduri Europene

Programul Operational Regional (POR 2014-2020)

POR 2.2- Axa prioritara 2 -Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

t

Scop

SCOPUL:sprijinirea crearii și extinderea acpacitatilor avansate de productie și dezvoltarea serviciilor.

Investitiile propuse prin proiect și activitatea aferenta trebuie sa vizeze domeniile non-agricole.

Obiectivele

Obiective

  • îmbunatatirea competitivitatii economice prin creșterea productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive
  • dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivitatii economiilor regionale și nationale
  • sprijinirea companiilor care opereaza în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau mentine un avantaj competitiv și în general dezvoltarea activitatii lor economice
  • sprijinirea acelor IMM-uri care își desfașoara activitatea în domeniile cu potential competitiv, precum și a celor care intentioneaza sa își adapteze activitatea la aceste domenii

BENEFICIARI

  • Societatile care se încadreaza în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural

BENEFICIARII

SPRIJIN NERAMBURSABIL

  • Valoarea finantarii nerambursabile este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion de euro și reprezinta:

– 60% finantare pentru întrepinderile mijlocii

– 70% finanatare pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.