Programul National-COMERT SI SERVICII

Fonduri Guvernamentale

Programul National-COMERT SI SERVICII

t

Scop

        SCOPUL programului este de a dezvolta activitaţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa, fiind un  program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivele

Obiective

 • sprijinirea operatorilor economici, societaţi şi societaţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunataţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora
 • întarirea capacitaţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţa
 • dezvoltarea şi modernizarea activitaţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţa.

BENEFICIARI

 • pot beneficia de alocatie financiara nerambursabila (AFN) în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare
 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societaţile, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri şi se încadreaza în categoria IMM, conform Legii 346/2004;
 • sunt persoane juridice (societaţi/societaţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicita finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004
 • au capital social integral privat;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiara nerambursabila în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societaţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de întreprindere unica.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nu sunt în stare de dizolvare
 • au un numar mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior

BENEFICIARII

SPRIJIN NERAMBURSABIL

 • Valoarea sprijinului nerambursabil este de maximum 90%, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate ,dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.