Codul proiectului: POSDRU/184/5.2/S/154901

Beneficiar : Fundatia AMFITEATRU – București

Partener : Fundatia FAER- Reghin

Perioada proiectului : 25.02.2015-24.12.2015