reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Parteneri

Fundatia- FAER

Parteneri

HEKS-EPER – Elvetia

Fundatia elvetiana HEKS este agentia de întrajutorare si dezvoltare a Federatiei Bisericilor Protestante Elvetiene si parte a retelei ecumenice de dezvoltare, ajutor de urgenta si apararea drepturilor omului. În prezent, HEKS implementeaza proiecte si programe în 45 de tari iar expertii locali manageriaza dezvoltarea acestora din birourile regionale stabilite în 21 de tari.

Experienta HEKS în domeniul incluziunii sociale: momentan HEKS implementeaza astfel de proiecte în Ungaria, Serbia (cofinantate de SDC) si Albania. Proiectele puncteaza activitati similare: promovarea educatiei de baza prin programe Şcoala dupa Şcoala si suport pentru prescolari sau burse, educatie vocationala, angajari si îmbunatatirea veniturilor, infrastructura si îmbunatatirea conditiilor de locuit.
https://en.heks.ch/

HEKS România

Fundatia HEKS/EPER România a fost înregistrata în decembrie 2015 si este operationala din mai 2016, odata cu deschiderea biroului din Cluj-Napoca si angajarea directorului de tara.

Misiunea Fundatiei este de a sustine persoanele din România care au nevoie de ajutor economic si social. Proiectele se adreseaza grupurilor marginalizate si vulnerabile din societatea româneasca. Pentru implementarea acestora, a fost realizata o colaborare cu diferite organizatii non-guvernamentale partenere din tara.

Valorile crestine HEKS/EPER presupun respect pentru oamenii de toate culturile si religiile. HEKS/EPER ajuta persoanele în nevoie, indiferent de rasa sau religie.
http://www.heks-eper.ro/

Fundatia Crestina Diakonia Cluj

Misiunea Fundatiei Crestine Diakonia este de a proteja viata, de a sprijini si îngriji bolnavii si persoanele cu dizabilitati, de a întari simtul individual si colectiv al responsabilitatii pentru comunitate. De asemenea, Diakonia implementeaza programe sociale, medicale si educationale si doreste sa initieze un set de programe pentru persoanele cu dizabilitati mentale.

Diakonia asigura programe Şcoala dupa Şcoala pentru mai multi copii romi din comunitatile judetului Cluj, supravegheati de asistenti sociali si voluntari. Mai mult, programele includ si activitati de crestere a responsabilitatii parintilor, reguli de igiena (prin parteneriat cu medicii de familie), comportament în societate.
http://www.diakonia.ro/cj

Fundatia Crestina Diakonia Covasna

Organizatie non-profit care are la baza sistemul de valori creștine. Aceasta promoveaza ocrotirea vietii si acorda ajutor profesional persoanelor cu probleme de sanatate si sociale, fara discriminare.

Actioneza pentru întarirea simtului civic, de raspundere individuala și colectiva si urmareste dezvoltarea sistemului de servicii sociale și institutionale, reprezentând serviciul caritativ al Eparhiei Reformate din Ardeal.
www.diakonia.ro/sfghe

Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba

Misiunea asociatiei este de a dezvolta comunitatile din judetele Alba si Mures. Scopul asociatiei este de a oferi servicii comunitare-sociale, medicale, culturale si educationale, în spirit crestin, pentru rezolvarea problemelor comunitatilor.

Beneficiarii asociatiei sunt copiii cu risc crescut de abandon scolar si familial, pentru care au fost instituite masuri de protectie de tip rezidential, care au suferit forme de abuz/neglijare, care provin din familii dezorganizate, copiii dotati.
http://www.filantropiaortodoxa.ro

Asociatia Caritas – Asistenta sociala

Asociatia pune accent pe identificarea problemelor concrete ale comunitatii, pe colaborarea cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale la nivel local, regional si national.
Misiunea organizatiei Caritas Alba Iulia este promovarea caritatii si dreptatii sociale. Obiectivele sale constau în promovarea de concepte si orientari în politica sociala,reintegrarea în societate a celor saraci si marginalizati, dezvoltarea comunitara,cooperarea cu autoritatile locale si nationale.
http://www.caritas-ab.ro

Banca Transilvania -România

https://www.bancatransilvania.ro/

Contactează-ne online

FAER
0265 511 446
Contact
FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram