reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat Grup suport parinti

Fundatia- FAER

Comunicat Grup suport parinti

Comunicat de presă

Grup de suport pentru părinții copiilor din Școala Gimnazială Berghin implicați în proiectul „Prin educație spre vocație!”

În data de 5 mai 2022 a fost organizată o întâlnire de tip Grup de suport la care au participat 13 părinți ai copiilor din Școala Gimnazială Berghin.

Psihologul și managerul de formare din cadrul proiectului au propus următoarele teme de discuție:

  • Importanța susținerii copilului în procesul educational – menținerea legăturii cu cadrele didactice și cu psihologul în vederea aflării problemelor particulare cu care se confruntă copilul și implicarea în rezolvarea acestora în cadrul unui program de prevenție/intervenție comun.
  • Nevoia superioară a copilului de a fi protejat de orice formă de abuz fizic, verbal sau emoțional. Au fost punctate consecințele comportamentale și emoționale pe care violența o poate avea asupra copilului pe termen scurt, mediu și lung.

Părinții au împărtășit unii cu ceilalți îngrijorările pe care le au în legătură cu starea emoțională a copiilor și comportamentele indezirabile pe care aceștia le au uneori la școală și acasă. Părinții și-au exprimat recunoștința legată de faptul că participarea copiilor la programul Școală după școală le permite să meargă la serviciu sau să se ocupe de treburile gospodărești.

Grupurile de suport dedicate părinților au rolul de a crea un mediu sigur și deschis, în care aceștia să se poată exprima în mod liber și să găsească împreună modalități optime de relaționare și comunicare cu copiii.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

                                                         

PRESS RELEASE

 

Support group for parents of children from Berghin Secondary School involved in the project "Through education towards vocation!"

 

On May 5, 2022, a Support Group meeting was organized with the participation of 13 parents of children from Berghin Secondary School.

The psychologist and training manager of the project proposed the following topics for discussion:

- The importance of supporting the child in the educational process - keeping in touch with teachers and the psychologist in order to find out the particular problems the child is facing and getting involved in solving them in a joint prevention / intervention program.

- The child's needs superior need to be protected from any form of physical, verbal or emotional abuse. The behavioral and emotional consequences that violence can have on the child in the short, medium and long term were highlighted. Parents have shared with each other the concerns they have about their children's emotional state and the unwanted behaviors they sometimes have at school and at home. The parents expressed their gratitude that the participation of the children in the School after School program allows them to go to work or to take care of the household chores.

The role of parent support groups is to create a safe and open environment in which they can express themselves freely and find the best way to relate and communicate with their children.

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund.

 

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram