reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Lansarea Boșurii on-line privind Educația incluzivă și educația vocațională

Fundatia- FAER

Lansarea Boșurii on-line privind Educația incluzivă și educația vocațională

COMUNICAT DE PRESĂ

 

„Lansarea Boșurii on-line privind Educația incluzivă și educația vocațională”

 

 

În cadrul proiectului „Prin educație spre vocație!”, în urma Cursului de formare în domeniul educației incluzive și vocaționale, la care au participat 18 reprezentanți din partea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Fundației HEKS/EPER România și Fundației FAER Reghin, respectiv, directori de școală, profesori, consilieri școlari și psihologi, a fost elaborată și lansată o  broșură online în limbile română și engleză pe site-urile: www.filantropia.ortodoxa.ro,

 www.faer.ro, www.heks-eper.ro. Broșura cuprinde concepte dobândite în cadrul cursului de formare profesională privind educația incluzivă și educația vocațională cu entitatea NEWSCHOOL - Norvegia, în cadrul proiectului „PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Metodele prezentate au ca obiectiv transformarea profesorului într-un veritabil agent al schimbării, capabil să conducă un proces de învățare dinspre sine însuși înspre ceilalți și motivat să crească din punct de vedere calitativ atât actul didactic cât și demersurile formativ-educative.  Pentru creșterea calităţii educației în școli, materialele prezentate în broșură reprezintă o  culegere de instrumente care propun îmbunătățirea tehnicilor de învățare prin instruirea diferențiată, vocațională, activ-participativă - centrată pe elev, facilitând o predare integrată, care să depăşească asimilarea de cunoştinţe şi să faciliteze dezvoltarea de competenţe specifice.

  Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune social și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală!”, operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

English version

PRESS RELEASE

The adventures of a child like me ”through the eyes of 405 children from the project“ Through education towards vocation! ”

 

 

 

Between March 21-25, 2022, the children and young people from the Project "Through education towards vocation!", Focused their attention on reading and creation. This week's event, entitled "The Adventures of a Child Like Me," aimed to bring children closer to the book world.

During these days, there were several activities, reading workshops and creative sessions through which the souls of the little ones were invited to open up to the wonderful world of stories. It was the ideal occasion to promote literature, but also to stimulate the reading appetite of older and younger readers. The children were encouraged to create a story together, to which each participant would contribute. In these activities, they were encouraged to imagine heroes and extraordinary deeds engaged in the struggle of good against evil. In addition, the participants were challenged to identify and introduce into the narrative three things for which they are grateful, but also those behaviors that they intend to apply to show their gratitude to God, parents and friends.

Children love to read stories and we are used to reading without knowing the title of the book when we discover a new story. We discover it at the end, but until then, each of us asks himself: "What would be the title of the book?". It is a game of imagination through which we challenge students to become detectives in the mission to find out the title of the story. This keeps them attentive and makes it easier to understand the text read and listened to, respectively. The activities, from this week, were to the liking of the children. ”- said Elena Henegar, teacher at the“ Mihai Eminescu ”Gymnasium School from Țelna.

  The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund.

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram