reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Proiecte Anterioare

Fundatia- FAER

Proiecte Anterioare

Fundatia- FAER

PROIECTE EUROPENE

Proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1. Titlul proiectului: Antreprenoriatul, de la idee la succes

Cod proiect: POSDRU/92/3.1/S/61872

Beneficiar : Fundatia FAER- Reghin

Partener : ADES – Curtea de Argeș

Perioada proiectului: 01.07.2010-30.06.2012

Citeste mai mult ...

2. Titlu proiectului: Viitor în inovaţia turismului şi oportunităţi de reintegrare în judeţul Mureş

Cod Proiect: POSDRU/110/5.2/G/87590

Beneficiar : Fundatia AMFITEATRU - București

Partener: Fundatia FAER- Reghin

Perioada proiectului: 01.01.2012-30.06.2013

Citeste mai mult ...

3. Titlul proiectului: Dezvoltare profesională şi pregătire antreprenorială pentru persoane fără un loc de muncă din mediul rural

Codul proiectului: POSDRU/184/5.2/S/152439

Beneficiar : Fundatia AMFITEATRU – București

Partener : Fundatia FAER- Reghin

Perioada proiectului : 25.02.2015-24.12.2015

Citeste mai mult ...

4. Titlul proiectului: M.A.R. - Masuri Active în mediul Rural

Codul proiectului: POSDRU/184/5.2/S/154901

Beneficiar : Fundatia AMFITEATRU - București

Partener : Fundatia FAER- Reghin

Perioada proiectului : 25.02.2015-24.12.2015

Citeste mai mult ...

5. Titlul proiectului: Creșterea pregătirii profesionale în mediul rural pentru dezvoltarea comunităților

Codul proiectului: POSDRU/184/5.2/S/151688

Beneficiar : Fundatia AMFITEATRU - București

Partener : Fundatia FAER- Reghin

Perioada proiectului : 25.02.2015-24.12.2015

Citeste mai mult ...

Fundatia- FAER

ALTE PROIECTE IMPLEMENTATE

1. Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare din mediul rural

Scopul proiectului a fost ameliorarea micii infrastructuri din mediul de învatamânt rural prin cofinantarea unor lucrari de: racordare a scolii/gradinitei la conducta de apa a comunei, amenajarea unor grupuri sociale, consolidarea infrastructurii cladirilor existente, lucrari fara de care desfasurarea procesului de învatamânt ar fi fost pusa în dificultate.

Cofinantatorii proiectului au fost pe de o parte Fundatia FAER, iar pe de alta parte comunitatile locale (primariile).

Fundatia FAER a donat suma de 3.000 Euro/proiect fiecarei primarii cu conditia ca acestea la rândul lor sa aloce cel putin aceeasi suma pentru realizarea investitiei.

Citeste mai mult ...

2. Proiectul de Ecologizare mediu

Scopul proiectului de Ecologizare mediu intitulat “ SI TU POŢI DOTA BIBLIOTECA ŞCOLII TALE - RECICLEAZĂ HÂRTIE ŞI FĂ CURĂŢENIE ÎN SATUL TĂU” a fost informarea, constientizarea si angajarea populatiei rurale în probleme de ecologizare a mediului si valorificarea deseurilor refolosibile având în vedere ca respectarea unor priincipii ecologice devine o problema stringenta, mai ales ca în România nu exista înca aceasta cultura a protejarii mediului înconjurator.

Beneficiarii acestui proiect au fost scoli din mediul rural al judetului Mures, care sunt frecventate de un numar mai mare de 50 de elevi.

Bugetul proiectului a fost de 300 Euro/scoala.

Citeste mai mult ...
3. Proiect de dezvoltare rurală FAER- PRO CO RE- Republica Moldova

3. Proiect de dezvoltare rurală FAER- PRO CO RE- Republica Moldova

În baza unui Contract de colaborare între FAER și HEKS-Elvetia pentru sustinerea unui proiect de dezvoltare rurala în Republica Moldova, FAER a participat activ în calitate de consultant la realizarea acestui proiect prin înfiintarea Asociatiei de Pro Cooperare Regionala cu sediul în Balti. Între fundatia FAER și Asociatia de Pro Cooperare Regionala exista un contract de colaborare având ca obiect organizarea de schimburi de experienta între agricultorii din cele 2 tari.

Citeste mai mult ...
4.Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătățirea condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile”

4.Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătățirea condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile”

Proiectul “Incluziune sociala si îmbunatatirea conditiilor de viata a romilor și a altor grupuri vulnerabile” este implementat în perioada 2013-2018 de Consortiul HEKS/EPER Elvetia (aplicant) alaturi de Fundatia FAER Reghin si alti parteneri zonali cu activitate în domeniul social.

Proiectul este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa.

Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea conditiilor de trai si incluziunea sociala a comunitatilor de romi si de alte minoritati vulnerabile din cadrul proiectului, în regiunea judetelor Mures, Cluj, Bihor, Alba, Covasna, Salaj si Harghita.

Cu scopul de a atinge aceste obiective, proiectul aplica o combinatie de interventii în urmatoarele domenii: Educatie, Sanatate si asistenta sociala, Calificare si angajare, Îmbunatatirea conditiilor de locuit.

Va invitam sa cititi mai multe detalii pe site-ul dedicat proiectului: www.incluziune-sociala.faer.ro

Citeste mai mult ...

5. Valorizarea potentialului economic si a resursei umane in Ținutul Zimbrului, destinație ecoturistică.

Acest proiect este un proiect- pilot care s-a desfășurat în județul Neamț în perioada 01.11.2018 – 31.10.2019.

În perioada 01.12.2018 – 30.06.2019 proiectul a fost finanțat în proporție de 32,12% , de către Fundația Româno-Americană şi Fundaţia pentru Parteneriat-Miercurea Ciuc prin intermediul programului "Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinaţiilor de Ecoturism din România", un program comun al Fundației Româno-Americane şi Fundaţia pentru Parteneriat- MiercureaCiuc.”

Proiectul a avut ca obiectiv principal  crearea unor instrumente de dezvoltare a economiei locale, precum și crearea si susținerea  de locuri de muncă în armonie cu natura .

Scopul declarat al proiectului a fost valorizarea potențialului economic și a resursei umane în  Ținutul Zimbrului, destinație ecoturistică. Pentru atingerea acestui scop prin proiect s-au aplicat combinații de intervenții care au vizat următoarele secțiuni: Educație pentru adulți, Microcreditare si Consultanță in vederea scrierii și implementării de proiecte cu finanțare EU.

Grupul țintă al proiectului l-a constituit în primul rând locuitorii din microregiunea ” Ținutul Zimbrului”(mici agricultori, antreprenori, meșteri populari, proprietari de pensiuni agroturistice precum și alte persoane interesate) precum și alte persoane interesate.

În cadrul activității – Educație, respectiv cursuri și activități de informare  au fost susținute sesiuni de informare în domeniile:

  • Pensiuni agroturistice cu următoarele tematici dezbătute : ” Calitatea ofertei de cazare si servicii in pensiuni” și ” Comunicare si definirea profilului turistului așteptat/dorit”.
  • Agricultură cu următoarele tematici dezbătute : ”Creșterea bovinelor; definirea nivelului mediu, posibilități de dezvoltare economică în context” și ”Produsul de calitate, produs de origine protejată”.
  • Antreprenoriat local cu următoarele tematici dezbătute : ” Managementul comunicării” și ” Intocmirea unui plan de afaceri”.

Sesiunile de informare s-au desfășurat în perioada 04.12.2019 – 03.04.2019 în următoarele localități din județul Neamț : Vânători, Răucești, Girov, Crăcăoani, Pipirig și Târgu-Neamț. Au participat 178 de persoane care au fost cooptați prin colaborări directe între Fundația FAER și : Grupurile de Acțiune Locală din zonă , Asociația ”Ținutul Zimbrului” Primăria Tg-Neamț și Primăriile Comunelor Vânători-Neamț, Agapia, Băltățești, Crăcăoani.

Având în vedere că finanțarea acestui proiect din partea Fundației Româno-Americane  şi a Fundaţiei pentru Parteneriat-Miercurea Ciuc s-a terminat în data de 30.06.2019 precum și a interesului destul de redus a locuitorilor din această zonă față de activitățile oferite de către Fundația FAER, în data de 27.07.2019 s-a închis biroul fundației FAER din localitatea Târgu-Neamț.

Citeste mai mult ...

6. Formare si inovare pentru Gal Poarta Apusenilor

Acest proiect este un proiect din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, . Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Beneficiarul proiectului a fost  ARC CONSULTING SRL din Cluj-Napoca, iar Fundația FAER a fost partener.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 25.11.2018 – 25.03.2019

Obiectivul specific al proiectului a fost  creșterea abilităților și deprinderilor pe care le au fermierii din zona de acțiune a G.A.L. POARTA APUSENILOR în domeniul gestionării fermelor și exploataților lor agricole, prin oferirea de informații și aplicații practice (studii de caz și vizite practice la ferme).

Rolul Fundației FAER în cadrul acestui proiect  a fost acela de a furniza cursuri de formare profesională teoretice și practice  pentru fermierii din zonă pe următoarele teme :

  1. Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative;

2 Managementul general al fermei

Cursurile s-au desfășurat în localitatea Mihai Viteazu-Județul  Cluj .

Citeste mai mult ...

Contactează-ne online

FAER
0265 511 446
Contact
FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram