reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat instruire metode Norvegiene-PN2025

Fundatia- FAER

Comunicat instruire metode Norvegiene-PN2025

 

COMUNICAT DE PRESĂ

„PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!”

 

În perioada 30 august - 3 septembrie în cadrul proiectului „Prin educație spre vocație!”, s-a desfășurat în on-line Cursul de formare în domeniul educației incluzive și vocaționale susținut de Newschool Norvegia – agenție de proiectare în domeniul educației, partener în cadrul proiectului.

La curs au participat 18 reprezentanți din partea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Fundația HEKS/EPER România și Fundația FAER Reghin, respectiv directori de școală, profesori, consilieri școlari și psihologi.  

Principalele obiective ale cursului au fost ca participanții să învețe să faciliteze experiențe de învățare centrate pe elev, să își dezvolte abilitățile de învățare incluzivă și de muncă în echipă.

Agenda cursului a fost următoarea: LEADING self (primele 2 zile) - exerciții și experiențe de învățare care vizează autocunoasterea și deschiderea către ceilalți); LEADING others (următoarele 2 zile) - lucru în echipă, conturarea unui proiect comun de interes general, care să fie ulterior aplicat în lucrul cu copiii; LEADING change (ultima zi) – cum putem contura și menține schimbarea pe termen lung în educație.

Pe parcursul celor cinci zile de formare au fost explorate tehnici educaționale specifice modelului norvegian, aplicabile în școala din România, și modalități experiențiale de învățare pentru dezvoltarea personală și coeziunea grupului de profesori. Participanții au avut ocazia să exploreze împreună, ghidați de formatorul Newschool Norvegia, cum pot facilita exerciții creative care să crească motivația și să inspire creativitatea copiilor.

În perioada octombrie-noiembrie 2021 vor avea loc două sesiuni de formare la care vor participa alți 41 de specialiști implicați în proiect, în care vor fi diseminate informațiile și tehnicile de lucru prezentate de partenerul norvegian.

Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune social și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi însituații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală!”, operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

 

PRESS RELEASE

THROUGH EDUCATION TO VOCATION!”

 

From August 30 to September 3, within the project "Through education to vocation!", took place online The  training course in the field of inclusive and vocational education, was held by Newschool Norway - education design agency, partner in the project.

The course was attended by 18 representatives from the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia", HEKS / EPER Romania Foundation and FAER Reghin Foundation, respectively school principals, teachers, school counselors and psychologists. The main objectives of the course were for participants to learn to facilitate student-centered learning experiences, to develop inclusive learning skills and teamwork.

The agenda of the course was as follows: LEADING self (first 2 days) - exercises and learning experiences aimed at self-knowledge and openness to others); LEADING others (next 2 days) - teamwork, outlining a common project of general interest, to be subsequently applied in working with children; LEADING change (the last day) - how we can shape and maintain long-term change in education.

During the five days of training, educational techniques specific to the Norwegian model, applicable in the Romanian school, and experiential learning modalities for personal development and cohesion of the group of teachers were explored.

Participants had the opportunity to explore together, guided by the trainer Newschool Norway, how they can facilitate creative exercises that increase motivation and inspire children's creativity.

Between October and November 2021, two training sessions will take place with the participation of another 41 specialists involved in the project, in which the information and work techniques presented by the Norwegian partner will be disseminated.

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is a private contribution.

 

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

 

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram