reghin@faer.ro
Str. Apelor, nr. 5 Loc. Reghin, jud. Mures
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Principii

FAER IFN S.A.

Societate de finantare rurala
Contact
FAER IFN S.A. ->Societate de finantare rurala

Principiile FAER IF S.A. de Creditare şi de Protecţie a Beneficiarilor Serviciilor Financiare de Microcreditare

FAER IFN mereu a cautat sa lucreze în folosul ridicarii economice a comunitatii în care activeaza, iar pentru a reusi sa se mentina pe piata timp de peste 20 de ani, a impus in cadrul structurii sale câteva principii esentiale dupa care se ghideaza în activitatile sale.

Evitarea îndatorarii Excesive a Beneficiarilor de microcredite

FAER IFN va lua decizia de acordare a creditelor acelor beneficiari care pot demonstra ca au posibilitatea de a rambursa creditul acordat. Împrumutul şi celelalte produse financiare oferite nu vor conduce la riscul de supra-îndatorare a beneficiarul.

Transparenţa costurilor serviciilor financiare şi de creditare

Costurile creditului: dobinda, comisioane, alte costuri legate de credit, etc., termenii şi condiţiile de acordare vor fi afişate la vedere şi prezentate într-o modalitate adecvata şi pe înţelesul beneficiarilor.

Practici de colectarea împrumuturilor adecvate

Metodele de colectare a imprumuturilor nu vor fi abuzive şi vor respecta legislaţia în vigoare.

Comportamentul etic al personalului

În interacţiunea cu clienţii, personalul FAER IFN se va conforma standardelor etice incluse în regulamentul de organizare şi functionare. FAER IFN va asigura funcţionarea adecvata a sistemelor de monitorizare a activitaţii pesonalului, depistarea şi corectarea/eliminarea corupţiei şi a tratamentelor / comportamentelor neadecvate în relaţia cu clienţii. Orice act de corupţie dovedit se va solda cu desfacerea contractului de munca

Proceduri eficiente de colectare şi soluţionare a reclamaţiilor clienţilor

FAER IFN va asigura funcţionarea eficienta a procedurilor de colectare, soluţionare şi raportare a reclamaţiilor şi sesizarilor clienţilor.

Confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor şi a serviciilor financiare prestate

FAER IFN va asigura menţinerea confidenţialitatii datelor personale şi a informaţiilor referitoare la relaţiile şi serviciile financiare prestate clienţilor. Datele personale şi informaţiile legate de tranzacţiile efectuate nu se vor folosi decât cu acordul expres al clienţilor. FAER IFN va respecta legislaţia naţionala în vigoare referitoare la protecţia datelor şi a informaţiilor cu caracter personal.

Practici ne-discriminatorii şi egalitatea între sexe

FAER IFN va promova şi respecta principiile ne-discriminatorii în relaţiile cu clienţii şi personalul propriu.

Dezvoltare durabila şi promovarea protecţiei şi îmbunataţirii mediului înconjurator

FAER IFN va dezvolta şi promova activitaţile şi serviciile finaciare cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile şi va susţine în rândul clienţilor, protecţia şi îmbunataţirea calitaţii mediului înconjurator.
Societatea de finantare rurala FAER IFN S.A.
Str. Apelor, nr. 5 Loc. Reghin, jud. Mures
0265 513 728
Suna acum
Telefon FAER
Simulare Credit
Top apartmentuserphone-handsetarrow-rightcross-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram