reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat activitati Pentru viata 10.03.2022

Fundatia- FAER

Comunicat activitati Pentru viata 10.03.2022

Comunicat de presă

 

450 de copii din cadrul proiectului „Prin educație spre vocație!” sărbătoresc Luna pentru viață

 

 

În prima săptămână a lunii martie, (1-8 martie) copiii din proiectul care se desfășoară în școlile/centrele de zi pentru copii: „Mihai Eminescu” Ighiu cu structurile Șard și Țelna, „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat și Sântimbru Fabrică, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, „Singidava” Cugir,  „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia și Centrul educational de zi „Sf.Nicolae” Alba Iulia,  împreună cu cadrele didactice, educatorii și voluntarii au desfășurat activități prin care au fost încurajați să își exprime dragostea și recunoștința în mod creativ, prin cuvinte, elemente grafice și culoare.

Copiii au realizat activități de grup cu scopul conștientizării lucrurilor care sunt cu adevărat importante în viață, prin promovarea valorilor precum: familia, integritatea morală și respectul reciproc. ”Linia vieții”, una dintre cele mai reprezentative activității desfășurate, prin care copiii au menționat cele mai semnificative momente din viața lor. La sfârșitul activității, fiecare a împărtășit cu cine locuiește, de cine se simt cel mai apropiat și cum se văd ei ca viitori părinți.

Totodată, cu ocazia zilei de 8 martie, toți copiii au confecționat, în cadrul fiecărei școli și fiecărui centru, felicitări dedicate mamei cu mesajul ”Mamă, îți mulțumesc că m-ai născut!”. Aceștia și-au exprimat sentimentele pe hârtie prin mici texte adresate mamei, dar și prin desene colorate specifice. Pe tot parcursul activităților copiii, au purtat tricouri inscripționate cu mesajul ”La mulți ani, mami!”. Pe parcursul lunii martie toți copiii din cadrul proiectului participă la activități dedicate vieții.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu  Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

 

Press release

450 children from the project "Through education to vocation!" I celebrate the Moon for life

 

In the first week of March, (March 1-8) the children from the project that takes place in schools /day centers for children: "Mihai Eminescu" Ighiu with structures Șard and Țelna, "Ioan de Hunedoara" Sântimbru Sat and Sântimbru Fabrică, „Florin Fleșeriu” High School with Sports Program Sebeș, „Singidava” Cugir, „Demetriu Radu” Rădești, Berghin Gymnasium School, School with grades I-VIII Miraslău, „Axente Sever” Aiud, Children's Day Center „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia and the "St. Nicholas" Day Educational Center Alba Iulia, together with teachers, educators and volunteers carried out activities that encouraged them to express their love and gratitude creatively, through words, graphics and color.

The children carried out group activities in order to become aware of the things that are really important in life, by promoting values ​​such as: family, moral integrity and mutual respect. "Line of life", one of the most representative of the activity, through which the children mentioned the most significant moments in their lives. At the end of the activity, everyone shared with whom they live, who they feel closest to and how they see themselves as future parents.

At the same time, on the occasion of March 8, all the children made, within each school and each center, congratulations dedicated to their mother with the message "Mother, thank you for giving birth to me!". They expressed their feelings on paper through small texts addressed to their mother, but also through specific colorful drawings. Throughout the activities, the children wore T-shirts with the message "Happy Birthday, Mommy!". During the month of March, all the children in the project participate in activities dedicated to life.

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund.

 

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram