reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat activitati "Viata prin ochi de copil"

Fundatia- FAER

Comunicat activitati "Viata prin ochi de copil"

Comunicat de presă

 

Copiii din cadrul proiectului „Prin educație spre vocație!”

au desfășurat în săptămâna 14-18 martie activitatea „Viața prin ochi de copil”

 

 

În a doua săptămână a lunii martie, (14-18 martie) copiii din proiectul care se desfășoară în școlile/centrele de zi pentru copii: „Mihai Eminescu” Ighiu cu structurile Șard și Țelna, „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat și Sântimbru Fabrică, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, „Singidava” Cugir,  „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia și Centrul educational de zi „Sf. Nicolae” Alba Iulia,  împreună cu cadrele didactice, educatorii și voluntarii au continuat activitățile dedicate Lunii pentru viață și în săptămâna 14-18 martie. Evenimentul din această săptămână a stat sub denumirea „Viața prin ochi de copil” și a fost dedicată creației prin desen și pictură.

În cadrul activității copiii și tinerii, alături de cadrele didactice, preoții coordonatori, educatorii și voluntarii au realizat lucrări artistice prin intermediul cărora au urmărit să ofere o imagine cât mai colorată și amplă a cuvântului VIAȚĂ. Oameni care se țin de mâini, animale, flori, copaci, peisaje pline de verdeață, ograda cu pom și căsuța pătrată cu acoperiș, triunghi, roșu, sunt doar câteva dintre imaginile prin care cei mici au reușit să exprime plastic sensul acestui dar divin.

Încununarea acestei activități a avut loc, duminică, 20 martie, declarată și „Ziua Internațională a Fericirii”, printr-o o activitate menită să aducă bucurie prin reafirmarea legăturilor dintre membrii fiecărei comunități parohiale. Astfel, la fiecare biserică parohială, în sânul căreia sunt ocrotiți acești „frățiori” prea mici ai lui Hristos, a fost organizată câte o expoziție cu veritabilele capodopere ale copiilor.

Aici, credincioșii au putut admira și medita în tihnă la sensul și profunzimea mesajului din spatele acestor creații artistice. Lucrul acesta a fost confirmat de cei care au coordonat aceste activități, dascăli sau preoți: „Am observant multă încântare și fericire în ochii celor care au admirat lucrările minunate ale elevilor noștri din acest sat minunat”, a spus Ancuța Purcel, profesor la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Șard).

 

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

English version

 

Press release

Children from the project "Through education to vocation!"

carried out the activity "Life through the eyes of a child" during the week of March 14-18

 

In the second week of March, (March 14-18) children from the project that takes place in schools / day centers for children: "Mihai Eminescu" Ighiu with structures Șard and Țelna, "Ioan de Hunedoara" Sântimbru Sat and Sântimbru Fabrică , High School with Sports Program „Florin Fleșeriu” Sebeș, „Singidava” Cugir, „Demetriu Radu” Rădești, Secondary School Berghin, School with grades I-VIII Miraslău, „Axente Sever” Aiud, Day center for children „Pious Parascheva” Alba Iulia and the day educational center „St. Nicolae ”Alba Iulia, together with the teachers, educators and volunteers continued the activities dedicated to the Moon for Life and in the week of March 14-18. This week's event was called "Life through the eyes of a child" and was dedicated to creation through drawing and painting.

During the activity, the children and young people, together with the teachers, the coordinating priests, the educators and the volunteers created works of art through which they aimed to offer a more colorful and broad image of the word LIFE. People holding hands, animals, flowers, trees, landscapes full of greenery, tree fence and square house with roof, triangle, red, are just some of the images through which the little ones managed to plastically express the meaning of this divine gift.

The culmination of this activity took place on Sunday, March 20, also declared "International Day of Happiness", through an activity meant to bring joy by reaffirming the ties between the members of each parish community. Thus, at each parish church, in the bosom of which these too "little brothers" of Christ are protected, an exhibition was organized with the true masterpieces of the children.

Here, the faithful were able to admire and meditate in peace on the meaning and depth of the message behind these artistic creations. This was confirmed by those who coordinated these activities, teachers or priests: "I noticed a lot of delight and happiness in the eyes of those who admired the wonderful works of our students in this wonderful village," said Ancuța Purcel, teacher at the Gymnasium School „Mihai Eminescu” from Șard).

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund.

 

Contact person: Project manager Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram