reghin@faer.ro
Str. Apelor, nr. 5 Loc. Reghin, jud. Mures
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Protectia Datelor Personale

FAER IFN S.A.

Societate de finantare rurala
Contact
FAER IFN S.A. ->Societate de finantare rurala

Protectia Datelor Personale

INFORMARE

Societatea de Finanțare Rurală FAER IFN SA, cu sediul în Reghin, str. Apelor nr.5, judeţul Mureş, Cod poştal 545300, telefon/fax 0265 511446, adresa e-mail reghin@faer.ro  denumită în continuare FAER IFN SA, în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal precizate în documentul „ Cerere de credit”, în vederea includerii Dvs. între clienții societății.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată si completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, FAER IFN SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

          Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel:

  1. a) pentru realizarea în bune condiții şi desfăşurarea activităţilor specifice, în sensul iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă si FAER:
  2. b) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu clienții societății, prin intermediul poştei electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor dintre Dvs şi FAER IFN SA.

 

Sunteţi obligat să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora FAER poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale impuse de specificul activității.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • persoana vizată;
  • partenerii contractuali ai operatorului;
  • Autorități ai statului conform legii.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege. când prelucrarea datelor de către FAER IFN SA este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, care va înainta solicitarea Dvs managerului societății. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

 

Societatea de finantare rurala FAER IFN S.A.
Str. Apelor, nr. 5 Loc. Reghin, jud. Mures
0265 513 728
Suna acum
Telefon FAER
Simulare Credit
Top phone-handsetcross-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram